İstanbulTeknik
en
Mülkiyet Türü Türü Buluş Adı Mevcut Durum Açıklama
Hakemli Makale Yurtiçi Effect of Polybutadiene Composition on the Glass Transition Temperature of SBS Block Copolymers Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering
Yayin, Bildiri Yurtiçi Geosentetiklerle tasarım ve uygulama örnekleri İMO-İSTANBUL
Yayin, Bildiri Yurtiçi Karmaşık Yapılı Geosentetik Donatılı Zemin Duvarların Tasarım Esasları Sekizinci Uluslararası Geoteknik Sempozyumu
Yayin, Bildiri Yurtiçi Kolonlara oturan dolgularda geosentetiklerle temel takviyesi İMO-İSTANBUL
Yayin, Bildiri Yurtiçi LİNEER VE RADYAL SBS BLOK KOPOLİMERLERİN KARAKTERİZASYONU 3. ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Yayin, Bildiri Yurtiçi Modüler Blok Ön Yüzeyli Geogrid Donatılı Entegre Köprü Ayak Duvarları Sekizinci Ulusal Geosentetik Konferansı
Yayin, Bildiri Yurtiçi Ovit Çıkış Kavşağı Köprüsü Geogrid Donatılı Entegre Köprü Ayak Duvarları Dördüncü Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu
Yayin, Bildiri Yurtiçi Mİkrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Maddelerin ve Dolgu Maddelerinin Bitüm Yapısı Üzerindek Etkİlerinin İncelenmesi 9. Uluslararası Bilimsel Araştırma Kongresi
Yayin, Bildiri Yurtiçi Thermal and Rheological Characterization Microencapsulated Phase Change Materials 9. Uluslararası Bilimsel Araştırma Kongresi
Hakemli Makale Yurtdışı The experimental performance of polyester fiber-based soil geogrids against reflective cracks Geotextiles & Geomembranes
Yayin, Bildiri Yurtdışı Use of geosynthetic to increase compaction level of embankment fills over soft ground The 17th African Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering